Vaksinering mot sesonginfluensa 2019

Klikk for stort bilete

Du kan ta vaksine mot sesonginfluensa på Førde Legesenter i veke 43 og 44. 

Tidspunkt for vaksinering – Førde Legesenter

 • Måndag 21. oktober: 16.00–18.00
 • Tysdag 22. oktober: 16.00–18.00
 • Måndag 28. oktober: 16.00–18.00
 • Tysdag 29. oktober: 16.00–18.00

Det er ingen timebestilling, berre møt opp på Førde Legesenter. Trekk kølapp ved laboratoriet. 

Kva kostar det?

 • 200 kroner om du tilhøyrer risikogruppa
 • 300 kroner for andre
   

Pasientar som tilhøyrer den definerte risikogruppa er:

 • alle frå fylte 65 år
 • bebuarar i omsorgsbustader og sjukeheimar
 • gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester)
 • born og vaksne med: diabetes mellitus, type 1 og 2, kronisk luftvegssjukdom, kronisk hjarte- og karsjukdom, kronisk leversvikt, kronisk nyresvikt, kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, nedsatt infeksjonsforsvar, svært alvorleg overvekt (BMI over 40), annan alvorleg eller kronisk sjukdom
   

Meir informasjon om influensavaksine

Snarvegar