Parkeringsordning Førde sentrum

Klikk for stort bilete

Formannskapet har bedd administrasjonen om ei utgreiing og forslag til ulike måtar å organisere parkering i Førde sentrum. 

Oppdraget frå formannskapet

Vedtak frå formannskapet 21. mars 2019:

  1. Formannsskapet ber rådmannen greie ut og kome med forslag til ulike måtar å organisere parkering i Førde sentrum.
  2. Formannsskapet ber rådmannen greie ut parkeringshus i Fjellvegen. Avkøyrsle til E39 må avklarast med Statens Vegvesen.
  3. Formannsskapet ber rådmannen invitere grunneigarar i sentrum til ein dialog om ei framtidig organisering av parkering i sentrum.
  4. Saka skal leggjast fram til handsaming for bystyret seinast i juni 2019.


Førde kommune engasjerte konsulent til å greie ut kva verkemidlar som er tilgjengeleg for å løyse parkeringsutfordringar i Førde sentrum.

Snarvegar