Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesjuke i 2018

Førde kommune skal delta i kartleggingsprogrammet for skrantesjuke under hjortejakta i 2018. Alle felte hjortedyr som er 2 år eller eldre skal testast for skrantesjuke. 

Kartleggingsprogrammet 2018

Oppdaginga av skrantesjuke hos hjortevilt i Norge har medført auka behov for kartlegging av sjukdomen. Viltforvaltninga har høve til å pålegge jegarar å samle inn og registrere prøvar under jakta. Slike pålegg er sjeldan brukt, men i den særskilte sjukdomssituasjonen vi er i har Miljødirektoratet valt å pålegge jegarar å teste felte hjortevilt for skrantesjuke. 
 

Viktige lenker om skrantesjuke (CWD)

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

bilde av personen: Oddbjørn  Sellevoll

Oddbjørn Sellevoll

Rådgjevar
Telefon : 57 61 27 23
Mobil: 905 33 509

Snarvegar