Kulturnatt i Førde 24

Få med deg kulturnatt i Førde fredag 24. mai! Her blir det eit yrande liv i og rundt sentrum  – og alle arrangement er gratis. 

Illustrasjon Sunnfjord kommune

Fellesnemnda for Sunnfjord kommune ber om innspel til nye forskrifter for teknisk sektor. Forskriftene skal gjelde frå 1. januar 2020.

Miljøfyrtårn utdeling 9

Torsdag 9. mai 2019 fekk tre nye bedrifter i Førde utdelt plakett for at dei er Miljøfyrtårn. 

Førde rådhus, Øystein Furnes

I Førde kommune er det kommuneoverlege Øystein Furnes som er kontaktperson om du har spørsmål om rabies-smitte. Telefonnummer: 57 61 27 27. Har du hatt kontakt med kvinna som døydde av rabies 6. mai 2019 på Førde sentralsjukehus og er usikker på om du treng vaksine, så ta kontakt. 

Førde rådhus, Heidi Ekehaug og Marta Strandos

Prosjektet Frivillige og kommune hand i hand får rosande omtale frå ExtraStiftelsen. Dei har besøkt Førde helsetun og er imponert over resultata frå prosjektet. 

Villrein

Sogn og Fjordane villreinnemnd har fastsett fellingskvote for villrein 2019. Nærmare informasjon om vedtaka kan sendast frå villreinnemnda på oppmoding.

Vedtaka kan påklagast til Miljødirektoratet innan tre veker. Evt. klage lyt vere skriftleg og skal sendast til Sogn og Fjordane villreinnemnd.  

Vipps 2

Faktura på vipps er ein avtale mellom kunde og vipps. Dersom  du ikkje ønskjer å ha denne avtalen må du avslutte den i vipps.

 

Slik gjer du det:

Gå inn på Vipps - profil – Betalingsval - der er det to val:

  1. Motta rekningar i vipps – den må då vere av
  2. Efaktura i nettbank og appar – Alltid vipps efaktura – den må også vere av.

 

 

 

Dagsturhytte opning

Laurdag 27. april er det offisiell opning av dagsturhytta Gytta. Sparebanken Sogn og Fjordane og Førde kommune inviterer til folkefest til dagsturhytta klokka 13.00 og gratis foredrag med Aleksander Gamme klokka 16.00 i Førdehuset. Ta med deg familien og bli med på tur denne dagen!

Sykkeldag 2019 Foto Steffen Ben Jonstad (3)

Onsdag 24. april starta aksjonen Sykle til jobben i flott sykle- og gåvêr. Sykkelbyen Førde markerte dagen ved Førde rådhus og ønskte god morgon med kaffi og ein matbit til alle syklande og gåande på veg til jobb. 

Sykle tiljobben

Bli med på årets sykkelaksjon! Aksjonen startar onsdag 24. april. Vi står klar ved Førde rådhus med kaffi og ein matbit frå klokka 07.45 for å markere aksjonsstart. Har du tid kan du prøve deg på ein quiz, og vere med på trekning av fine premiar.

Kaffibål

Hovudregelen er at brenning av bål i skog og mark er forbode i perioden frå 15. april til 15. september. 

SYS IKT og nye Sogndal kommune

SYS IKT (Sunnfjord og Ytre Sogn IKT) tek over driftsansvaret for nye Sogndal kommune. Dette vart markert i Sogndal rådhus 1. april 2019. 

Kommunalsjefar Sunnfjord kommune

Foto: Frå venstre Kristine Steindal, Ole John Østenstad, Åge Stafsnes og Lise Mari Haugen. Hilde Bjørkum var forhindra til å møte.
 

Dei tre siste leiarstillingane i kommunedirektøren si leiargruppe i Sunnfjord kommune er no på plass. Åge Stafsnes vert tilsett som kommunalsjef for skule, Kristine Steindal kommunalsjef for barnehage og Hilde Bjørkum kommunalsjef for kultur og idrett. 

Bygg Aust. Legevakt SYSIKL

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å prøve ut ein ny modell for organisering av legevakt i små- og mellomstore kommunar. Modellen skal prøvast ut i vårt distrikt. 

Førde frå lufta

No kan du enkelt finne det beste energitiltaket for din bustad, og sjå kor du har mest å spare. 

Førde rådhus, Servicetorget

Forbrukarrådet har sjekka servicen til alle kommunane i landet. Førde kjem på førsteplass i fylket og det er vi svært stolte av! På landsbasis er vi nummer 31 av 422 kommunar. Best i landet er Nesset kommune i Møre og Romsdal. 

Forbrukerrådet har testa kor gode kommunane er til å hjelpe folk som har spørsmål om ulike kommunale tenester. Opplysningar er testa via telefon, e-post og nettsider.

 

Her kan du sjå resultatet i fylket og elles i landet:

 

Førde rådhus, helsestasjon

Førde helsestasjon arrangerer temagrupper med nyttig innhald. Ta gjerne med deg niste, og kos deg saman med dei andre foreldra og barna deira både før og etter temagjennomgangen. Kombiner gjerne barselgruppetreff og temagruppe. 

Temakafé kreftforeningen

Temakaféen er til for kreftramma, pårørande og etterlatne. Tilbodet er gratis og det er inga påmelding. Vi tek opp kreftrelaterte tema og byr på ulike kulturelle innslag. 

Plastembalasje

Frå januar 2019 startar ordninga med returplast til Sunnfjord Miljøverk.

 

 

Vigdis Lobenz 2

I dag, 2. januar 2019, startar Vigdis Lobenz som prosjektleiar for Førdepakken i Førde kommune. Ho tek over stillinga etter Arve Seger som har nådd pensjonsalderen. 

Pengesymbol

Her finn du dei vanlegaste avgiftene, gebyra og eigenbetalingane i 2019. Prisen på barnehageplass, SFO-plass og betalingssatar for helse- og omsorgstenester er justert litt opp. Tilknytingsgebyr for vatn og avløp er uendra, medan feie- og tilsynsgebyret har gått noko ned. Dei største endringane er at prisen på avløp vert auka med 22 % og prisen for levering av papp og papir aukar med 23 %. Her kan du laste ned ei fullstendig prisliste for 2019 (PDF, 334 kB)

Dagsturhytta Gyttakvia

 

 

 

Dagsturhytta i Førde, som har fått namnet Gyttakvia, er no open for alle! Her inviterer Inge Larsen frå kultureininga alle til å ta hytta i bruk. 

Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) startar boring for regional kartlegging av fare for store kvikkleireskred i Førde, Eid, Gloppen, Stryn, og Naustdal kommunar i veke 3 eller 4 i 2019.

Asbjørn Steen og Hilde Bjørkum prisvinnarar 13

Asbjørn Inge Steen fekk Kongens fortenestemedalje og Hilde Bjørkum fekk Førde kommune sin kulturpris for 2018 i dag under julemøtet til bystyret. Ordførar Olve Grotle stod for utdelinga. 

Hilde Bjørkum

Formannskapet vedtok i dag at kulturprisen for Førde kommune 2018 går til Hilde Bjørkum.

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar