Tysdag 17. til torsdag 19. september er det møte i følgande utval:

 

 

To arkitektfirma har laga forslag til korleis den nye gang- og sykkelbrua mellom Naustøyna og Storehagen kan sjå ut. 

Første søknadsomgang for nytt felles regionalt miljøprogram for Sogn og Fjordane og Hordaland er no i gang. Søknadsfristen er sett til 15. oktober.

I Sunnfjord kommune var frammøteprosenten 67,3 %. Av dei 16 712 røysteføre var det 11 198 som røysta ved kommune- og fylkestingsvalet 2019. Det var 3557 personar som førehandsrøysta. 

Sorggrupper er eit tilbod til deg som har mista ein nær person. Støttegruppa vil vere ein stad for å snakke om eiga sorg etter dødsfall, der du kan dele dine tankar og erfaringar med andre som har opplever liknande situasjonar. 

Røde Kors bygget

Tysdag 24. september kan kvinner mellom 25–69 år stikke innom legesenteret for å få tatt celleprøve.

Førde kommune treng bustader til store familiar. Har du ein bustad med 3 eller 4 soverom som du vil leige ut? Ta kontakt med Bente Søgnen på tlf. 458 70 681 eller Laila Anita Ramstad på tlf. 950 72 259. 

Temakafé kreftforeningen

Temakaféen er til for kreftramma, pårørande og etterlatne. Tilbodet er gratis og det er inga påmelding. Vi tek opp kreftrelaterte tema og byr på ulike kulturelle innslag. 

Formannskapet har bedd administrasjonen om ei utgreiing og forslag til ulike måtar å organisere parkering i Førde sentrum. 

Foto: Atle Holsen

Nesten 1000 tilsette var samla i Førdehuset 14. august 2019 for å høyre Ingrid Lund snakke om inkluderande barnehage- og skulemiljø.  

Jølster kommune arrangerte informasjonsmøte om naturskade på Vassenden ungdomsskule 7. august. Dei som vart råka av uvêret 30. juli i Førde kommune kunne òg møte. Her finn du presentasjonane frå innlegga på møtet. 

For å søke om naturskadeerstatning etter uvêret tysdag 30. juli er det særs viktig at du tek bilete av skadane – ta heller for mange enn for få. 

Ytre Hafstad barnehage, inne

Merk deg at det blir ein liten prisauke for barnehageplass i Førde kommune frå 1. august 2019.

I motsetning til i fjor er ikkje Førde heilt på topp i årets Kommunebarometer. Vi har likevel ei god plassering som nummer 32 av dei 422 kommunane i landet. 

Les om aktivitetar, attraksjonar og arrangement i Førde, Gaular, Jølster og Naustdal. Guiden er proppfull av gode tips til deg som vil vite meir om kva Sunnfjord har å by på.

Førde kommune har fått 150 000 kroner i tilskot frå EU til å etablere WiFi4EU. No er gratis WiFi på plass i publikumssoner i Førdehuset. 

Fjellstova på Rørvikfjellet fekk byggeskikkprisen for 2019. Prisen vart delt ut av ordførar Olve Grotle i bystyremøte 20. juni. Sigrunn Grethe Gjerland, Berit Anna Gjerland og Trond Brekke tok imot prisen. Leiar i juryen for byggeskikkprisen Rune Hegrenes til høgre i bildet. Fotograf: Tore Gjelsvik

No kan du melde deg på Dans Uten Grenser for skuleåret 2019/2020. Det er avgrensa tal plassar, så her må du vere rask. 

Dei fire kommunane som skal bli Sunnfjord kommune frå 1. januar 2020 har det siste året jobba med klart språk. Det gler oss difor stort å få tillit og støtte frå KS med nye 60 000 kroner.  

Valstyret har godkjent listeforslaga til kommunestyrevalet 2019 i Sunnfjord kommune.

Torsdag 9. mai 2019 fekk tre nye bedrifter i Førde utdelt plakett for at dei er Miljøfyrtårn. 

Prosjektet Frivillige og kommune hand i hand får rosande omtale frå ExtraStiftelsen. Dei har besøkt Førde helsetun og er imponert over resultata frå prosjektet. 

Laurdag 27. april er det offisiell opning av dagsturhytta Gytta. Sparebanken Sogn og Fjordane og Førde kommune inviterer til folkefest til dagsturhytta klokka 13.00 og gratis foredrag med Aleksander Gamme klokka 16.00 i Førdehuset. Ta med deg familien og bli med på tur denne dagen!

Hovudregelen er at brenning av bål i skog og mark er forbode i perioden frå 15. april til 15. september. 

SYS IKT (Sunnfjord og Ytre Sogn IKT) tek over driftsansvaret for nye Sogndal kommune. Dette vart markert i Sogndal rådhus 1. april 2019. 

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar