Babboe City Mountain

Sykkelbyen Førde har no levert den nye transportsykkelen Babboe City Mountain med el-motor til  Kastanjetunet. Det vert i tillegg montert ein sykkelservicestasjon, Bikefix med verktøy, pumpe og trykkmåler.

Kai Ytterhaug frå Sport1 leverte den flotte sykkelen denne veke til bebuarane i Kastanjetunet. Sykkelen er utstyrt med barnesete med selar og plass til to born. Kallesja kan opnast opp eller monterast heilt av etter vær og behov.

Kastanjetunet sameige og Førde sykkelby har inngått avtale om sykkelen som eit ledd i å prøve ut om ein slik sykkel kan få ned bilbruken i Førde Sentrum. Sykkelen eignar seg godt til innkjøp og varetransport,

transport av små barn til og frå aktivitetar og forhåpentlegvis – koselege søndagsturar med matpakka.

Avtalen går i tillegg ut på at Førde Sykkelby kan låne/vise fram transportsykkelen når det er aktuelt. Sameiget vil syte for oppdatering over bruken og nytta av sykkelen i løpet av året.

Førde Sykkelby vil med dette gratulere alle bebuarar i Kastanjetunet 

Parken Førde med den nye transportsykkelen. Lukke til.

 

Doris Rutledal, folkehelsekoordinator og prosjektleiar Sykkelbyen Førde

 

 

Førdehuset

 

Frist for å søkje om treningstid i idrettshallen og symjehallen for sesongen 2018/2019 er 13. mai.

 

Søknaden kan sendast til postmottak@forde.kommune.no eller il@forde.kommune.no

 

Søknadsskjema

 

 

 

 

Sykle til jobben 2018

Torsdag 19. april går startskotet for Sykle til jobben 2018. 

Hund i band

Perioden for bandtvang i Førde er 1. april til 31. oktober.

Førde rådhus

17. og 19. april 2018 er det møte i desse politiske utvala i Førde kommune:
 

Kommunebarometer illustrasjon

Førde kommune kjem på ein tredjeplass i den førebelse utgåva av Kommunebarometeret 2018.

Kabler

Førde kommune vil søkje om statleg tilskot til utbygging av breiband i kommunen. Kommunen vil i år levere søknad for Solheimsdalen.

Snø på hytta 1

Våren er i anmarsj og for mange er det lenge sida sist dei var på hytta. Den kan ligge avsides til og det kan vere vanskeleg og tidkrevjande for brannvesena å kome seg fram til staden. Tidleg redning, varsling og sløkkeinnsats vil kunne vere avgjerande for utfallet av ein brann.

 

Kommunevåpen med fargeblyantar

 


Kommunane Gaular, Naustdal, Jølster og Førde vert Sunnfjord kommune frå 1. januar 2020. No startar arbeidet med å utforme kommunevåpenet til den nye kommunen.

Temakafé kreftforeningen

Temakaféen er til for kreftramma, pårørande og etterlatne. Tilbodet er gratis og det er inga påmelding. Vi tek opp kreftrelaterte tema og byr på ulike kulturelle innslag. 

Nettside prosjektsunnfjord mars 2018

Det er 670 dagar att til vi blir Sunnfjord kommune. Nedtellinga har starta. Følg med på vegen mot ny kommune på prosjektsunnfjord.no

Fredskorpset 15. februar 2018

Torsdag 15. februar 2018 opna den nye direktøren i Fredskorpset, Jan Olav Baarøy, kontoret i Førde. Han gler seg til å flytte til Førde og starte oppbygginga av kontoret her. 

Digital postkasse mobilbruk

Skaff deg digital postkasse og få breva raskare – rett på mobilen eller datamaskina di. Digital postkasse er internett sitt svar på din vanlege postkasse. Er du klar til å ta imot posten digitalt?

Pengesymbol

Her finn du dei vanlegaste avgiftene, gebyr og eigenbetalingane i 2018. Prisen på barnehageplass, SFO-plass, årsgebyr for vatn og avløp, feiing/branntilsyn, slamtøming og betalingssatar for helse- og omsorgstenester er justert litt opp. Tilknytingsgebyr for vatn og avløp er uendra, medan renovasjonsgebyret har ein auke på 15 %. 

 

Fullstendig oversikt finn du i prisliste 2018 (PDF, 983 kB).

 

Førde rådhus, helsestasjon

Førde helsestasjon arrangerer temagrupper med nyttig innhald siste tysdag kvar månad. Ta gjerne med deg niste, og kos deg saman med dei andre foreldra og barna deira både før og etter temagjennomgangen. 

Gifteringer

Frå 1. januar 2018 tek kommunane over ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar i Norge. For kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal vil Førde kommune administrere ordninga med vigslar. 

Olve Grotle

Namnet på den nye kommunen skal vere Sunnfjord. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har tatt avgjerd om kommunenamn og kunngjeringa kom 19. desember 2017.

Fredskorpset 26. oktober 2017

Tilsette i Fredskorpset har hatt sitt første besøk til Førde denne veka. Det var 22 som meldte seg på turen og ville sjå og høyre om Førde som bu- og arbeidsområde. 

Røde Kors bygget

Forbrukarrådet har testa og gitt poeng til alle fastlegekontora i landet på ein skala frå null til hundre. Dei har testa svartid på telefon og e-post, om det er mogleg å bestille legetime elektronisk og kor god informasjon som er digital. Medisinskfaglege vurderingar er ikkje testa. 

Dronebilde Førde sentrum

Vi har gleda av å publisere ei ny nettside knytt til "Sentrumsstrategi for Førde".  På framtidasforde.no vil du finne informasjon om prosjektet med sentrumsstrategien. Nettsida er også ein viktig stad for å gje tilbakemelding og tankar om sentrumsutvikling i Førde. Her ønskjer vi bidrag frå alle!

Fredskorpset  22.09.2017

Denne veka har Fredskorpset vore på sitt første besøk til Førde. Frå venstre avd. direktør Vigdis Holm, direktør Hege Hertzberg, representant for dei tilsette Helge Espe, ordførar Olve Grotle, rådmann Ole John Østenstad og avd. direktør Øyvind Sunde. Fredskorpset skryt av mottakinga dei har fått blant folk i Førde. Det er tydeleg at mange ser fram til å få dette spennande fagmiljøet til Sunnfjord. 

Gratis HPV-vaksine

Alle kvinner som er fødde 1991 og seinare har frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit to-årig vaksinasjonsprogram. 

Frå 15. juni 2017 vart det etablert politikontakt for alle kommunar i Vest politidistrikt. Politioverbetjent Odd Helge Vågseth er politikontakt i Førde og Naustdal. Bjarne Brudevoll i Gaular og Knut Skurtveit i Jølster kommune. 

Førde rådhus, sykkeldag

No kan du låne syklar gratis på Servicetorget. Opningstid frå kl.08.00 til kl.15.15 

Førde frå lufta

No kan du enkelt finne det beste energitiltaket for din bustad, og sjå kor du har mest å spare. 

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar