Kommunebarometer illustrasjon

I motsetning til i fjor er ikkje Førde heilt på topp i årets Kommunebarometer. Vi har likevel ei god plassering som nummer 32 av dei 422 kommunane i landet. 

Halbrend skule, uteplass

Vi ønsker velkomen til skulestart i Førde måndag 19. august 2019. Sjå tidspunkt for frammøte på skulane. 

Styvingstre i Kusslid

På grunn av ledige tilskotsmidlar etter første fordeling, blir ny søknadsfrist for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midlar) sett til 1. september 2019.

Valurne 2017

Frå 1. juli 2019 er det mogleg å tidlegrøyste til kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019. Det er eit avgrensa tilbod til deg som ikkje er innanlands i den ordinære førehandsrøysteperioden. 

Ytre Hafstad barnehage, inne

Merk deg at det blir ein liten prisauke for barnehageplass i Førde kommune frå 1. august 2019.

Framside reiseguide Sunnfjord

Les om aktivitetar, attraksjonar og arrangement i Førde, Gaular, Jølster og Naustdal. Guiden er proppfull av gode tips til deg som vil vite meir om kva Sunnfjord har å by på.

Helsestasjon ekspedisjon

Helsestasjon for ungdom vil vere stengt tysdagane 23. juli,  30. juli og 6. august 2019. Det vert oppstart igjen tysdag 13. august, kl. 14.00–17.00.

wifi4eu illustrasjon

Førde kommune har fått 150 000 kroner i tilskot frå EU til å etablere WiFi4EU. No er gratis WiFi på plass i publikumssoner i Førdehuset. 

sykkelbuff

No er Sykle til jobben-aksjonen over for i år. Aksjonen varte frå 24. april og til og med 21. juni 2019. Tusen takk til alle som deltok, og velkommen igjen til neste år.  

Klettatunnelen illustrasjon

Planutvalet vedtok i møte 13. juni 2019 å legge planforslaget for Klettatunnelen ut på høyring. Fristen for å gi innspel er 3. september 2019. Det blir invitert til ope møte om planforlaget 25. juni på Førde rådhus. Illustrasjon: Statens vegvesen

Byggeskikkprisen 2019

Fjellstova på Rørvikfjellet fekk byggeskikkprisen for 2019. Prisen vart delt ut av ordførar Olve Grotle i bystyremøte 20. juni. Sigrunn Grethe Gjerland, Berit Anna Gjerland og Trond Brekke tok imot prisen. Leiar i juryen for byggeskikkprisen Rune Hegrenes til høgre i bildet. Fotograf: Tore Gjelsvik

Dans uten grenser redigert

No kan du melde deg på Dans Uten Grenser for skuleåret 2019/2020. Det er avgrensa tal plassar, så her må du vere rask. 

illustrasjoner klart språk

Dei fire kommunane som skal bli Sunnfjord kommune frå 1. januar 2020 har det siste året jobba med klart språk. Det gler oss difor stort å få tillit og støtte frå KS med nye 60 000 kroner.  

Valurne 2017

Valstyret har godkjent listeforslaga til kommunestyrevalet 2019 i Sunnfjord kommune.

Miljøfyrtårn utdeling 9

Torsdag 9. mai 2019 fekk tre nye bedrifter i Førde utdelt plakett for at dei er Miljøfyrtårn. 

Førde rådhus, Heidi Ekehaug og Marta Strandos

Prosjektet Frivillige og kommune hand i hand får rosande omtale frå ExtraStiftelsen. Dei har besøkt Førde helsetun og er imponert over resultata frå prosjektet. 

Dagsturhytte opning

Laurdag 27. april er det offisiell opning av dagsturhytta Gytta. Sparebanken Sogn og Fjordane og Førde kommune inviterer til folkefest til dagsturhytta klokka 13.00 og gratis foredrag med Aleksander Gamme klokka 16.00 i Førdehuset. Ta med deg familien og bli med på tur denne dagen!

Sykkeldag 2019 Foto Steffen Ben Jonstad (3)

Onsdag 24. april starta aksjonen Sykle til jobben i flott sykle- og gåvêr. Sykkelbyen Førde markerte dagen ved Førde rådhus og ønskte god morgon med kaffi og ein matbit til alle syklande og gåande på veg til jobb. 

Kaffibål

Hovudregelen er at brenning av bål i skog og mark er forbode i perioden frå 15. april til 15. september. 

SYS IKT og nye Sogndal kommune

SYS IKT (Sunnfjord og Ytre Sogn IKT) tek over driftsansvaret for nye Sogndal kommune. Dette vart markert i Sogndal rådhus 1. april 2019. 

Kommunalsjefar Sunnfjord kommune

Foto: Frå venstre Kristine Steindal, Ole John Østenstad, Åge Stafsnes og Lise Mari Haugen. Hilde Bjørkum var forhindra til å møte.
 

Dei tre siste leiarstillingane i kommunedirektøren si leiargruppe i Sunnfjord kommune er no på plass. Åge Stafsnes vert tilsett som kommunalsjef for skule, Kristine Steindal kommunalsjef for barnehage og Hilde Bjørkum kommunalsjef for kultur og idrett. 

Bygg Aust. Legevakt SYSIKL

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å prøve ut ein ny modell for organisering av legevakt i små- og mellomstore kommunar. Modellen skal prøvast ut i vårt distrikt. 

Førde frå lufta

No kan du enkelt finne det beste energitiltaket for din bustad, og sjå kor du har mest å spare. 

Førde rådhus, Servicetorget

Forbrukarrådet har sjekka servicen til alle kommunane i landet. Førde kjem på førsteplass i fylket og det er vi svært stolte av! På landsbasis er vi nummer 31 av 422 kommunar. Best i landet er Nesset kommune i Møre og Romsdal. 

Forbrukerrådet har testa kor gode kommunane er til å hjelpe folk som har spørsmål om ulike kommunale tenester. Opplysningar er testa via telefon, e-post og nettsider.

 

Her kan du sjå resultatet i fylket og elles i landet:

 

Førde rådhus, helsestasjon

Førde helsestasjon arrangerer temagrupper med nyttig innhald. Ta gjerne med deg niste, og kos deg saman med dei andre foreldra og barna deira både før og etter temagjennomgangen. Kombiner gjerne barselgruppetreff og temagruppe. 

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar