Open brannstasjon

 

Laurdag  23. september opnar vi årvisst portane på brannstasjonen på Øyrane i Førde.

 

Kom og lær deg branntryggleik og møt brannkonstablane frå klokka 10:00 til klokka 14:00.  

Fredskorpset  22.09.2017

Denne veka har Fredskorpset vore på sitt første besøk til Førde. Frå venstre avd. direktør Vigdis Holm, direktør Hege Hertzberg, representant for dei tilsette Helge Espe, ordførar Olve Grotle, rådmann Ole John Østenstad og avd. direktør Øyvind Sunde. Fredskorpset skryt av mottakinga dei har fått blant folk i Førde. Det er tydeleg at mange ser fram til å få dette spennande fagmiljøet til Sunnfjord. 

 

Bosspann - papirboss

Trass konkursen til RenoNorden vil tømmerutene gå som normalt fram til og med torsdag 28. september 2017. Det opplyser Sunnfjord Miljøverk på sine nettsider

Spreie gylle.jpg

Førde kommune utset fristen for spreiing av husdyrgjødsel til onsdag 27. september. Den ordinære fristen er 20. september. 

Utstilling på Sunnfjord Museum i Movika

Har du forslag til einskildpersonar, grupper eller organisasjonar som har gjort ein særskilt innsats innanfor kulturlivet i Førde?

Astrid Nøklebye Heiberg

Fredag 29. september vert det markering av FN sin internasjonale eldredag i Førdehuset. Astrid Nøklebye Heiberg er hovudtalar. Alle er hjarteleg velkomne!

Førde rådhus

Torsdag 21. september 2017 er det møte i desse politiske utvala i Førde kommune:  

Hafstadparken fotballbane

Skal du søkje om spelemidlar for ditt lag eller organisasjon for 2018? I år er det eit nytt elektronisk søknadssystem. Søknadsfrist er 15. november 2017. 

Valurne 2017

I Førde var frammøteprosenten 78,6 %. Av dei 9067 røysteføre var det 7117 som røysta ved stortingsvalet 2017. Det var 2469 personar som førehandsrøysta. 

Anniken Heggedal og Julie Daling

Anniken Heggedal (til venstre) og Julie Daling byrja 1. september 2017 i Førde kommune. Julie er Førde sin nye byplanleggar og Anniken skal jobbe med arealplanar. 

Gratis HPV-vaksine

Alle kvinner som er fødde 1991 og seinare har frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit to-årig vaksinasjonsprogram. 

Nye Langebruvegen illustrasjon

Det er tre reguleringsplananar som ligg ute til høyring for tiltak i Førdepakken. Statens vegvesen og Førde kommune har halde informasjonsmøte om planane. Her finn du omtale og presentasjonar frå møta. 

Kreftforeningen logo

Temakaféen er til for kreftramma, pårørande og etterlatne. Tilbodet er gratis og det er inga påmelding. Det er sett opp fire kveldar hausten 2017.

Bygg Aust. Legevakt SYSIKL

Den interkommunale legevakta i Ytre Sogn og Sunnfjord (SYS IKL) flyttar til nye lokale onsdag 23. august 2017. Dei er klar til å ta imot pasientar frå kl. 15:30. Inngang til nybygget ligg like ved hovudinngangen til Sentralsjukehuset. Legevaktstelefonen er som før 116 117. 

Frå 15. juni 2017 vart det etablert politikontakt for alle kommunar i Vest politidistrikt. Politioverbetjent Odd Helge Vågseth er politikontakt i Førde og Naustdal. Bjarne Brudevoll i Gaular og Knut Skurtveit i Jølster kommune. 

Førde rådhus, sykkeldag

No kan du låne syklar gratis på Servicetorget. Opningstid frå kl.08.00 til kl.15.15 

Celine Haaland Johansen

Har du ein i familien, nabo, ven eller kollega som er ramma av demens? Kanskje er du berre nysgjerrig eller er friivllig og vil lære meir om tilstanden og kva hjelpetiltak som finst? 

Velkommen til interkommunal opplysningsdag om hukommelsesvikt og demens.


 

Tid: Laurdag 30. september kl. 10 - 15
Stad: Høgskulen på Vestlandet, Vie i Førde

Kartillustrasjon iSiS

Torsdag 8. juni 2017 vedtok Stortinget at Naustdal, Gaular, Jølster og Førde skal slåast saman frå 1. januar 2020. I kommunevalet hausten 2019 vert det nye kommunestyret på 45 valt.

Jølstra

I samband med kartlegging av naturfare, og eventuell planlegging av framtidige skringstiltak, vil NVE utføre kartleggingsarbeid i elvane Anga og Jølstra i perioden frå 3. juli til 20. november 2017

Byggeskikkprisen 2017

Førde rådhus fekk byggeskikkprisen for 2017. Prisen vart utdelt til Nordplan AS, Mestres Wåge Arquitectes og Førde kommune v/Ole John Østenstad i bystyremøte 15. juni. 

Tilsette ved heimetenesta

 Heimetenesta har nytt telefonnummer som du når heile døgnet: 57 02 12 70

Facebook_annonse_nynorsk.jpg

Førde bibliotek er i år med på den digitale lesekampanjen Sommarles. Frå 1. juni kan alle barn frå 1.-7.klasse vere med på den kulaste lesekampanjen i Norge! Målet er å motivere barna til å lese så mykje dei orkar i løpet av ein lang sommarferie. I fjor var 31 000 barn frå heile landet med på Sommarles, og kampanjen har vore ein stor suksess gjennom fleire år.

Førde frå lufta

No kan du enkelt finne det beste energitiltaket for din bustad, og sjå kor du har mest å spare. 

Opning av byløa til Maia Birkeland 16.05.17

Ordførar Olve Grotle opna "Byløa" til kunstnaren Maia Birkeland tysdag 16. mai. Installasjonen er plassert i byrommet framfor Førde rådhus fram til tysdag 27. juni, deretter vil du finne den framfor Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Kunstprosjektet tek utgangspunkt i fortid-notid-framtid og reflekterer over vår historie, identitet, kulturarv og felles framtid. 

Forhaustar

Det er nye søknadsrutinar for å søkje om produksjonstilskot i jordbruket frå 2017. Første nye søknadsfrist er 15. mai. Søknaden må leverast elektronisk. Det vil ikkje lenger vere mogleg å levere søknad på papirskjema. 

Fann du det du leita etter?

Snarvegar

 
 
Login for redigering