Utsikt frå Slåttebakkane tomtefelt

Førde Tomteselskap har ledige tomter i Slåttebakkane. Frist for å søkje om tomt er 30. april 2017.

Kartutsnitt Sunde Mo breibandutbygging 2017

Førde kommune vil søkje om statleg tilskot til utbygging av breiband i kommunen.

Vi vurderer i år å søkje for området Sunde/Mo. Bedrifter og innbyggjarar som ønskjer å uttale seg må gjere det innan 21. april 2017

_P2U1878 2007-09-10.jpg

Måndag 3. april 2017 skal Fjordvarme AS starte montering av rør for boring under Jølstra. Dei vil bruke vegen og parkeringsplassen ved Førdehuset. I tillegg brukar dei gang- og sykkelveg mellom Førdehuset og barneskulen. Arbeidet skal vere ferdig i løpet av april. 

Førde rådhus

 Torsdag 30. mars 2017 var det møte i Førde bystyre. 

Sykkeldemonstrasjon

Har du planar om å sykle eller gå til jobben i 2017? Meld deg på aksjonen Sykle til jobben og bli med på trekning av flotte premiar. 

Hafstadparken skjermbilde 2

Fylkeskommunen har godkjent spelemiddelsøknader om til saman 211 millonar kroner. Søknadssummen har aldri vore høgare. Førde er ein av kommunane som bidrar til auken i år. Heile 45 søknadar er sendt inn frå Førde kommune, som er ny rekord for ein kommune på eitt år. 

Digital postkasse illustrasjonsbilde

Førde kommune vil i løpet av mars gå over til å sende post digitalt. Har du allereie skaffa deg digital postkasse hjå Digipost eller e-Boks vil breva kome i den postkassen du har valt. Om ikkje du har valt digital postkasse vil breva kome i Altinn.  

Tour des Fjords 2017

24. mai 2017 skal verdas beste syklistar sykle gjennom Sogn og Fjordane. Første og lengste etappe av sykkelrittet går gjennom Balestrand, Gaular, Jølster og Førde. Bli med og skap ein sykkelfest langs ruta!

Førdefjorden Energi

I veke 9 startar Førdefjorden Energi arbeidet med sjøvassleidning til energisentralen på Øyrane. Det kan førekomme vond lukt i område når gammal sjøbotn vert avdekka, men vil avta så snart nye masser vert lagt i grøfta.

 

 

Du finn meir informasjon på heimesida til Førdefjorden Energi

Førdefjorden Energi

Frå 27. februar 2017 vert delar av vegen til Øyrane stengt på grunn av gravearbeid. Følg skilt for omkøyringsvegarHer ser du kart som viser sperra område og omkøyringsvegar (PDF, 598 kB)


Det er Førdefjorden Energi som skal grave grøft til fjernvameanlegget. 

Jubileumsforestilling 18.02.17

Det er 20 år sidan Førde fekk bystatus, og det skal vi feire! 20 arrangement er peika ut til å vere byens jubileumsarrangement. 

Førde internasjonale kor

Førde har opparbeidd ein unik møteplass på tvers av kulturar. Førde Internasjonale Kor er ein stad der du møter nye menneske.

Du gjer ein forskjell ved å dele ein time i veka med andre. 
Førde Helsestasjon

Førde helsestasjon arrangerar temagrupper med nyttig innhald siste tysdag kvar månad. Ta gjerne med deg niste, og kos deg saman med dei andre foreldra og barna både før og etter temagjennomgangen. 

Kart liten SiS

Som kjent har dei fire kommunane Naustdal, Gaular, Jølster og Førde gjort gjensidige vedtak om å slå seg saman. Følg med på vegen mot ein ny kommune på nettsida prosjektsunnfjord.no eller på facebook-sida indre Sunnfjord

Kart liten SiS

Som kjent har dei fire kommunane Naustdal, Gaular, Jølster og Førde gjort gjensidige vedtak om å slå seg saman. Prosessen er godt i gang, og viktige avgjerder skal fattast i tida framover. 

HELFO-frikort-for-helsetjenester

Frikort for eigendelstak 2 er automatisert frå 1. januar 2017. Frå denne datoen slepp du å søkje om frikort for helsetenester. Det kjem automatisk i posten innan tre veker etter at eigendelstaket på 1990 kroner er nådd. 

Pengesymbol

Her er ei oversikt på dei vanlegaste avgiftene, gebyr og eigenbetalingane i 2017. Prisen på barnehageplass og betalingssatar for helse- og omsorgstenester er justert litt opp, medan kommunale gebyr stort sett er uendra i 2017. SFO-prisane er òg uendra. 
 

Fullstendig oversikt finn du i prisliste 2017 (PDF, 269 kB).

Fritt Fram opningsdag 11.05.16

Bli med på gåturar i sentrum med innlagt styrketrening! 

Kakefest med fylkesmannen 19.09.16

Fylkesmann Anne Karin Hamre hadde måndag 19. september 2016 med seg gratulasjonskake for å feire ny storkommune i indre Sunnfjord. Ordførarane var invitert til kakefest. Frå venstre: Olve Grotle (Førde), Oddmund Klagegg (Jølster), Anne Karin Hamre, Mathias Råheim (Gaular) og Håkon Myrvang (Naustdal).  

Halbrend skule, idrettsbana

Nye tal frå Statistisk Sentralbyrå viser at Førde kommune har 13 003 innbyggarar per 2. kvartal 2016. Vi har hatt ein folkevekst på 103 personar frå 1. januar 2016. 

Førdepakken revidert 22.08.16

Du vil finne oppdatert informasjon om Førdepakken på Statens vegvesen sine prosjektsider. Her vil du òg finne svar på spørsmål som kjem inn undervegs i prosjektet. 

Fann du det du leita etter?

Snarvegar

 
 
Login for redigering