Illustrasjonsbilete rømmingsveg.JPG

 

 

 

I Noreg rykkjer brannvesena ut til rundt 100 brannar årleg i hotell og restaurantnæringa, og tilfeldigheiter er ofte grunnen til at det går bra.

Førde frå Viefjellet 2013

Velkomen til Landsskyttarstemnet i Førde 27. juli til 4. august 2017.  

Valurne 2017

Det er stortingsval og sametingsval måndag 11. september 2017. For å røyste i Førde på valdagen, må du ha stemmerett og vere innført i manntalet i Førde kommune. Manntalet ligg ute til offentleg ettersyn på Servicetorget i Førde rådhus, Hafstadvegen 42, fram til valdagen. 

Førde rådhus, sykkeldag

No kan du låne syklar gratis på Servicetorget. Opningstid frå kl.08.00 til kl.15.15 

Valglogo

Du kan sjå etter om du står i manntalet i kommunen når det f.o.m onsdag 12. juli 2017 t.o.m valdagen den 11. september ligg ute til offentleg ettersyn på Servicetorget, Førde rådhus, Hafstadvegen 42.       

Halbrend skule, uteplass

Vi ønskjer velkomen til skulestart i Førde måndag 21. august 2017. Sjå tidspunkt for frammøte på skulane. 

Kommunebarometer illustrasjon

Førde er heilt i toppsjiktet innan grunnskule og havnar totalt på ein 20. plass i årets utgåve av kommunebarometeret. 

Kreftforeningen logo

Temakaféen er til for kreftramma, pårørande og etterlatne. Tilbodet er gratis og det er inga påmelding. Det er sett opp fire kveldar hausten 2017.

Kartillustrasjon iSiS

Torsdag 8. juni 2017 vedtok Stortinget at Naustdal, Gaular, Jølster og Førde skal slåast saman frå 1. januar 2020. I kommunevalet hausten 2019 vert det nye kommunestyret på 45 valt.

Jølstra

I samband med kartlegging av naturfare, og eventuell planlegging av framtidige skringstiltak, vil NVE utføre kartleggingsarbeid i elvane Anga og Jølstra i perioden frå 3. juli til 20. november 2017

Osefossen

Varsling om oppstart og høyring av framlegg til planprogram. Kommunane Jølster, Førde, Gaular og Naustdal har vedteke å leggja ut planprogram på høyring. 

Helsestasjon ekspedisjon.jpg

Helsestasjonen for ungdom vil vere stengt tysdagane 25. juli og 1. august 2017. Vanlege opningstider resten av sommaren, tysdagar kl 15:00 - 17:30. Adresse: Førde rådhus, 3. etasje. 

Steming - fotgjengar

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) i Sogn og Fjordane delar årleg ut ein trafikktryggingspris og ønskjer forslag til aktuelle kandidatar for prisen i 2017. Prisen er på 25 000 kroner og diplom, og vert delt ut på fylkestinget 17. oktober 2017.

Sykkelbuff

Då er Sykle til jobben-aksjonen over for i år. Aksjonen varte i tida 19. april til 17. juni. Tusen takk til alle som deltok, og velkomen igjen til neste år. 

Førde Norsksenter

Førde norsksenter tilbyr norskkurs på dagtid og kveldstid for arbeidsinnvandrarar og andre.  

Førde rådhus, Heidi Ekehaug og Marta Strandos

Velferdsteknologi kan bidra til tryggare og betre tenester for pasientar, brukarar og deira pårørande. Nær 200 kommunar er med i prosjekt som no får tilskot til innføring av velferdsteknologiske løysingar. Ni av desse er kommunar i Sogn og Fjordane. Førde kommune v/Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester skal leie arbeidet i fylket, i tett samarbeid med Vestlandsforsking.  

Byggeskikkprisen 2017

Førde rådhus fekk byggeskikkprisen for 2017. Prisen vart utdelt til Nordplan AS, Mestres Wåge Arquitectes og Førde kommune v/Ole John Østenstad i bystyremøte 15. juni. 

Førdefjorden Energi

Følg skilt for omkøyringsvegarKart som viser omkøyringsvegar (PDF, 460 kB)


Det er Førdefjorden Energi som skal grave grøft til fjernvameanlegget. 

Tilsette ved heimetenesta

 Heimetenesta har nytt telefonnummer som du når heile døgnet: 57 02 12 70

Facebook_annonse_nynorsk.jpg

Førde bibliotek er i år med på den digitale lesekampanjen Sommarles. Frå 1. juni kan alle barn frå 1.-7.klasse vere med på den kulaste lesekampanjen i Norge! Målet er å motivere barna til å lese så mykje dei orkar i løpet av ein lang sommarferie. I fjor var 31 000 barn frå heile landet med på Sommarles, og kampanjen har vore ein stor suksess gjennom fleire år.

Førde frå lufta

No kan du enkelt finne det beste energitiltaket for din bustad, og sjå kor du har mest å spare. 

Opning av byløa til Maia Birkeland 16.05.17

Ordførar Olve Grotle opna "Byløa" til kunstnaren Maia Birkeland tysdag 16. mai. Installasjonen er plassert i byrommet framfor Førde rådhus fram til tysdag 27. juni, deretter vil du finne den framfor Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Kunstprosjektet tek utgangspunkt i fortid-notid-framtid og reflekterer over vår historie, identitet, kulturarv og felles framtid. 

Forhaustar

Det er nye søknadsrutinar for å søkje om produksjonstilskot i jordbruket frå 2017. Første nye søknadsfrist er 15. mai. Søknaden må leverast elektronisk. Det vil ikkje lenger vere mogleg å levere søknad på papirskjema. 

Rådhuset 2014

Fredag 28. april 2017 var det møte i Førde bystyre

Holsen

I år har Fylkesmannen ein tilskotspott på 9,2 millionar kroner som skal brukast til utsiktsrydding. Målet er å få auka utsikt langs vegar, stiar og vegnære utsiktspunkt. 

Fann du det du leita etter?

Snarvegar

 
 
Login for redigering