Det vil vere ein del tenester som blir berørt i samband med overgang til ny kommune. Sjå oversikta nedanfor om dette har konsekvensar for deg. 

Sunnfjord kommunestyre skal vedta årsbudsjett og økonomiplan 2020–2023 i møte 11. desember. Dokumenta er lagt ut på høyring slik at du kan gi innspel. Frist for høyring er 10. desember 2019. 

I samband med utbygging av E39 på strekninga Farsund - Kusslid, vil det foregå sprengningsarbeid frå og med veke 45 - 2019 til veke 41 - 2020. Det vil medføre ein del støy og vibrasjonar ved arbeidet.

Sjå informasjon frå Mesta (PDF, 77 kB)

Førde Legesenter har no tatt i bruk fleire tenester som gjer kontakten med fastlegen enklare. Nokre av legane tilbyr videokonsultasjon og du kan bestille time og fornye faste reseptar gratis på nett.

Storehesten og sykke

Foto: Atle Holsen 

Og kor viktig er naturen for deg? Dette er noko av det Marieke van der Star ønsker å få svar på gjennom masteroppgåva si om regional stadstilknytning i Sogn og Fjordane. 

Holsen med skule og kyrkje

Foto: Atle Holsen 

Vi har levert sluttrapport til fylkeskommunen for fiberutbygging i områda Haukedalen, Holsen, Ulltang og Kråkenes. Totalt har 238 husstandar fått fiber til heimen. 

 

Visste du at du treng minst tre liter reint vatn per person i døgnet til drikke og matlaging? Har du ekstra matvarer med lang haldbarheit? Korleis kan du halda varmen dersom straumen blir vekke i tre døgn? 

Førde frå Viefjellet

 Kommuneplanen sin arealdel 2019–2030 vart vedteken av Førde bystyre 26. september 2019. 

Foto: Ivar Bruvik Sætre/Firda 

I dag flyttar kulturskulen inn i heilt nye, store og særs eigna lokale nordaust for Førdehuset. – Vi går frå Lada til Porsche, seier rektor Trude Skarvatun.

Helge Sæterdal mellom konstituert rådmann Lise Mari Haugen i Førde kommune og kommunedirektør for Sunnfjord kommune Ole John Østenstad. 

Torsdag 26. september 2019 fekk Førdefestivalen tildelt the EFFE festival award 2019. Stolte prisvinnarar er frå venstre Ivar Svensøy (representerer Førde kommune), Torill Faleide (frå festivalen), festivaldirektør Per Idar Almås og tidlegare festivaldirektør Hilde Bjørkum. 

 

To arkitektfirma har laga forslag til korleis den nye gang- og sykkelbrua mellom Naustøyna og Storehagen kan sjå ut. 

I Sunnfjord kommune var frammøteprosenten 67,3 %. Av dei 16 712 røysteføre var det 11 198 som røysta ved kommune- og fylkestingsvalet 2019. Det var 3557 personar som førehandsrøysta. 

Førde kommune treng bustader til store familiar. Har du ein bustad med 3 eller 4 soverom som du vil leige ut? Ta kontakt med Bente Søgnen på tlf. 458 70 681 eller Laila Anita Ramstad på tlf. 950 72 259. 

Formannskapet har bedd administrasjonen om ei utgreiing og forslag til ulike måtar å organisere parkering i Førde sentrum. 

Foto: Atle Holsen

Nesten 1000 tilsette var samla i Førdehuset 14. august 2019 for å høyre Ingrid Lund snakke om inkluderande barnehage- og skulemiljø.  

Jølster kommune arrangerte informasjonsmøte om naturskade på Vassenden ungdomsskule 7. august. Dei som vart råka av uvêret 30. juli i Førde kommune kunne òg møte. Her finn du presentasjonane frå innlegga på møtet. 

For å søke om naturskadeerstatning etter uvêret tysdag 30. juli er det særs viktig at du tek bilete av skadane – ta heller for mange enn for få. 

Ytre Hafstad barnehage, inne

Merk deg at det blir ein liten prisauke for barnehageplass i Førde kommune frå 1. august 2019.

I motsetning til i fjor er ikkje Førde heilt på topp i årets Kommunebarometer. Vi har likevel ei god plassering som nummer 32 av dei 422 kommunane i landet. 

Les om aktivitetar, attraksjonar og arrangement i Førde, Gaular, Jølster og Naustdal. Guiden er proppfull av gode tips til deg som vil vite meir om kva Sunnfjord har å by på.

Førde kommune har fått 150 000 kroner i tilskot frå EU til å etablere WiFi4EU. No er gratis WiFi på plass i publikumssoner i Førdehuset. 

Fjellstova på Rørvikfjellet fekk byggeskikkprisen for 2019. Prisen vart delt ut av ordførar Olve Grotle i bystyremøte 20. juni. Sigrunn Grethe Gjerland, Berit Anna Gjerland og Trond Brekke tok imot prisen. Leiar i juryen for byggeskikkprisen Rune Hegrenes til høgre i bildet. Fotograf: Tore Gjelsvik

Dei fire kommunane som skal bli Sunnfjord kommune frå 1. januar 2020 har det siste året jobba med klart språk. Det gler oss difor stort å få tillit og støtte frå KS med nye 60 000 kroner.  

Torsdag 9. mai 2019 fekk tre nye bedrifter i Førde utdelt plakett for at dei er Miljøfyrtårn. 

Snarvegar