Framside reiseguide Sunnfjord

Ein ny reiseguide for Sunnfjord er klar. Les om aktivitetar, attraksjonar og arrangement i Førde, Gaular, Jølster og Naustdal. Guiden er proppfull av gode tips til deg som vil vite meir om kva Sunnfjord har å by på.

Visma Flyt Skule illustrasjon

Skulane i Førde kommune skal frå 1. august 2018 ta i bruk Visma Flyt Skule som skuleadministrativt system. Elevar, grupper, lærarar og føresette er registrert i dette systemet, og fråver, merknader og karakterer på elevar, blir lagt inn her. I Visma Flyt Skule handterer vi også SFO-søknader og administrasjon av SFO-plassar. 

Førde rådhus, helsestasjon

Korleis opplever du som brukar kvaliteten på vårt arbeid? Dette er eit spørsmål vi stiller med jamne mellomrom. I 2018 har vi gjennomført brukarundersøkingar på helsestasjonen, psykiatritenesta, Førde helsetun, heimetenesta og bu- og miljøtenesta. Vi presenterer her dei resultata som er klare. Undersøkingane i heimetenesta og bu- og miljøteneste er nettopp avslutta og vil difor bli presentert seinare. 

Temakafé kreftforeningen

Temakaféen er til for kreftramma, pårørande og etterlatne. Tilbodet er gratis og det er inga påmelding. Vi tek opp kreftrelaterte tema og byr på ulike kulturelle innslag. 

Helsestasjon ekspedisjon

Helsestasjon for ungdom vil vere stengt tysdagane 17., 24. og 31. juli 2018. Det vert oppstart igjen tysdag 7. august, kl. 14.00–17.00.

Halbrend skule, uteplass

Vi ønsker velkomen til skulestart i Førde måndag 20. august 2018. Sjå tidspunkt for frammøte på skulane. 

Skjermbilde

Kommunal Rapport har publisert endeleg Kommunebarometer basert på resultata i 2017, og Førde kommune klatrar i år heilt til topps. Dette betyr at vi leverer gode tenester til innbyggarane våre – ja faktisk er vi best i landet.

Opning av Bergumkrysset 3

Bergumkrysset på riksveg 5 vart offisielt opna 3. juli 2018. Snorklippinga vart utført av leiar for vegavdeling Statens vegvesen Sogn og Fjordane Svenn Egil Finden, saman med ordførar i Førde Olve Grotle og fylkesordførar Jenny Følling. 

Ris og ros helsetunet

Postkasse med "Ris og Ros" er eitt av fleire tiltak Førde helsetun har brukt for å betre samarbeidet med pårørande. Fagbladet har laga ein fin artikkel om erfaringane frå utviklingsarbeidet. 

Piano i Førdehuset 21

No kan du sette deg ned på pianokrakken i Førdehuset og spele ein liten låt! Ordførar Olve Grotle opna "Parkert piano" i Førdehuset torsdag 21. juni 2018. 

Carl Nyborg-Christensen

Carl Nyborg-Christensen er tilsett som personvernombod for ti kommunar i Ytre Sogn og Sunnfjord (SYS-kommunar). Han skal jobbe for at personvernet til tilsette og innbyggarar vert behandla på ein god måte og i tråd med personopplysningslova. 

Utdeling av byggeskikkprisen 2018

Ullsentralen fekk byggeskikkprisen for 2018. Prisen vart delt ut av ordførar Olve Grotle i bystyremøtet 21. juni. Tore Hillestad, Christina Kvamme og Svein Torsnes tok imot prisen til Xform og Ullsentralen AS. Leiar i juryen for byggeskikkprisen Rune Hegrenes heilt til høgre i bildet. Fotograf: Tore Gjelsvik.

Førde rådhus, Lise Mari Haugen

Lise Mari Haugen blir assisterande rådmann i Sunnfjord kommune. Ho er ein av ti leiarar som no er plukka ut til å leie den nye kommunen. 

Førde rådhus, helsestasjon

Førde helsestasjon arrangerer temagrupper med nyttig innhald siste tysdag kvar månad. Ta gjerne med deg niste, og kos deg saman med dei andre foreldra og barna deira både før og etter temagjennomgangen. 

Dronebilde Førde sentrum

Fortunen Arkitektur har på oppdrag frå Førde kommune laga ein sentrumsstrategi for Førde sentrum. I rapporten kjem dei med råd om korleis sentrum skal bli ein betre stad å bu og leve i.      

Elektronisk lås

Førde kommune går no i gang med å montere elektronisk låsesystem (eLås) hos innbyggarar som får helsehjelp heime eller har tryggleiksalarm.  Montering av det nye låsesystemet vil starte i mai/juni 2018. 

Elbil lading 1

Brukar du vanleg stikkontakt frå bustaden din, er det ikkje sikkert at denne er tilpassa straumforbruket til elbil ladaren.

Det brenner ikkje oftare i elektriske bilar enn andre bilar, men lademåten kan utgjere ein auka risiko.

Det anbefalast at det monterast på-veggen-ladar mode 3-ladestasjoner der ein brukar å lade elbil regelmessig. Ta kontakt med elektrikar for å få eit riktig ladesystem for din bustad.

Dronebilde

I tre periodar frå mai til august 2018 vil Norges Geotekniske Institutt (NGI) bruke drone til skredfarekartlegging i Førde kommune.

Kystloteriet oktober 2017

Bli med på strandrydding og du kan vinne flotte premiar. 

Babboe City Mountain

Sykkelbyen Førde har no levert den nye transportsykkelen Babboe City Mountain med el-motor til  Kastanjetunet. Det vert i tillegg montert ein sykkelservicestasjon, Bikefix med verktøy, pumpe og trykkmåler.

Hund i band

Perioden for bandtvang i Førde er 1. april til 31. oktober.

Kabler

Førde kommune vil søkje om statleg tilskot til utbygging av breiband i kommunen. Kommunen vil i år levere søknad for Solheimsdalen.

Nettside prosjektsunnfjord mars 2018

Det er 670 dagar att til vi blir Sunnfjord kommune. Nedtellinga har starta. Følg med på vegen mot ny kommune på prosjektsunnfjord.no

Fredskorpset 15. februar 2018

Torsdag 15. februar 2018 opna den nye direktøren i Fredskorpset, Jan Olav Baarøy, kontoret i Førde. Han gler seg til å flytte til Førde og starte oppbygginga av kontoret her. 

Digital postkasse mobilbruk

Skaff deg digital postkasse og få breva raskare – rett på mobilen eller datamaskina di. Digital postkasse er internett sitt svar på din vanlege postkasse. Er du klar til å ta imot posten digitalt?

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar