Kommunalsjefar Sunnfjord kommune

Foto: Frå venstre Kristine Steindal, Ole John Østenstad, Åge Stafsnes og Lise Mari Haugen. Hilde Bjørkum var forhindra til å møte.
 

Dei tre siste leiarstillingane i kommunedirektøren si leiargruppe i Sunnfjord kommune er no på plass. Åge Stafsnes vert tilsett som kommunalsjef for skule, Kristine Steindal kommunalsjef for barnehage og Hilde Bjørkum kommunalsjef for kultur og idrett. 

Barnehage, uteleik

Alle som har søkt om barnehageplass i årets opptak har fått plass. 

Korsong i Førde

Hugs søknadsfristen 15. april for å søke om kulturmidlar.

Halbrend skule, idrettsbana

Sunnfjord kommune varslar med dette oppstart av arbeidet med "Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Sunnfjord kommune 2020–2023. Fellesnemnda behandla framlegg til planprogram i møte 6. februar 2019. 

Strategisk næringsplan framsidebilde

Strategisk næringsplan for Sunnfjord kommune 2019–2022 er lagt ut på høyring. Frist for innspel er 1. april 2019.

Førdefjorden og himmel

Sorggrupper er eit tilbod til deg som har mista ein nær person. Støttegruppa vil vere ein stad for å snakke om eiga sorg etter dødsfall, der du kan dele dine tankar og erfaringar med andre som har opplevd tap.

Bygg Aust. Legevakt SYSIKL

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å prøve ut ein ny modell for organisering av legevakt i små- og mellomstore kommunar. Modellen skal prøvast ut i vårt distrikt. 

Førdeutsikt

Skattelista for eigedomsskatt 2019 er no lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 1. til 31. mars 2019. 

Førde frå lufta

No kan du enkelt finne det beste energitiltaket for din bustad, og sjå kor du har mest å spare. 

Stølen Finneskotet

Søknad om Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskot til drenering av jordbruksjord skal frå og med 2019 sendast inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

Valurne 2017

I 2019 er det kommunstyre- og fylkestingsval. Valdagen er 9. september. Førde, Gaular, Naustdal og Jølster skal stemme for kommunestyret i Sunnfjord kommune. 

Førde rådhus, Servicetorget

Forbrukarrådet har sjekka servicen til alle kommunane i landet. Førde kjem på førsteplass i fylket og det er vi svært stolte av! På landsbasis er vi nummer 31 av 422 kommunar. Best i landet er Nesset kommune i Møre og Romsdal. 

Forbrukerrådet har testa kor gode kommunane er til å hjelpe folk som har spørsmål om ulike kommunale tenester. Opplysningar er testa via telefon, e-post og nettsider.

 

Her kan du sjå resultatet i fylket og elles i landet:

 

Førde rådhus, helsestasjon

Førde helsestasjon arrangerer temagrupper med nyttig innhald. Ta gjerne med deg niste, og kos deg saman med dei andre foreldra og barna deira både før og etter temagjennomgangen. Kombiner gjerne barselgruppetreff og temagruppe. 

Sykle tiljobben

Bli med på årets sykkelaksjon! Meld deg på allereie i dag og du kan vinne flotte premiar. Aksjonen startar ikkje før 24. april, så du har god tid til å finne motivasjonen.  

Temakafé kreftforeningen

Temakaféen er til for kreftramma, pårørande og etterlatne. Tilbodet er gratis og det er inga påmelding. Vi tek opp kreftrelaterte tema og byr på ulike kulturelle innslag. 

Plastembalasje

Frå januar 2019 startar ordninga med returplast til Sunnfjord Miljøverk.

 

 

Vigdis Lobenz 2

I dag, 2. januar 2019, startar Vigdis Lobenz som prosjektleiar for Førdepakken i Førde kommune. Ho tek over stillinga etter Arve Seger som har nådd pensjonsalderen. 

Pengesymbol

Her finn du dei vanlegaste avgiftene, gebyra og eigenbetalingane i 2019. Prisen på barnehageplass, SFO-plass og betalingssatar for helse- og omsorgstenester er justert litt opp. Tilknytingsgebyr for vatn og avløp er uendra, medan feie- og tilsynsgebyret har gått noko ned. Dei største endringane er at prisen på avløp vert auka med 22 % og prisen for levering av papp og papir aukar med 23 %. Her kan du laste ned ei fullstendig prisliste for 2019 (PDF, 334 kB)

Dagsturhytta Gyttakvia

 

 

 

Dagsturhytta i Førde, som har fått namnet Gyttakvia, er no open for alle! Her inviterer Inge Larsen frå kultureininga alle til å ta hytta i bruk. 

Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) startar boring for regional kartlegging av fare for store kvikkleireskred i Førde, Eid, Gloppen, Stryn, og Naustdal kommunar i veke 3 eller 4 i 2019.

Asbjørn Steen og Hilde Bjørkum prisvinnarar 13

Asbjørn Inge Steen fekk Kongens fortenestemedalje og Hilde Bjørkum fekk Førde kommune sin kulturpris for 2018 i dag under julemøtet til bystyret. Ordførar Olve Grotle stod for utdelinga. 

Hilde Bjørkum

Formannskapet vedtok i dag at kulturprisen for Førde kommune 2018 går til Hilde Bjørkum.

Turgåarar i Førde

I den nye elektroniske brosjyra finn du 16 flotte nærturar i Førde. Kjekt for deg som er ny i Førde, på gjennomreise, eller for deg som treng inspirasjon til nye turmål. God tur!

Kulturskulekalendar

Førde, Naustdal og Jølster har kulturskuleelevar som er representert i Norsk Kulturskuleråd sin kalender 2019

 

 

Gratulerer til alle tre og til lærarane Ingjerd Monsen Hjelmeland og Karen Helga Maurstig

Hender og datamaskin

Vil du sjekke fakturaene dine i Førde kommune? Du kan no som innbyggar enkelt få innsyn i eigne fakturaer. I tillegg er det mogleg å søke om betalingsutsetting.

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar