Kommunereform

Foto: Frå venstre Kristine Steindal, Ole John Østenstad, Åge Stafsnes og Lise Mari Haugen. Hilde Bjørkum var forhindra til å møte.
 

Dei tre siste leiarstillingane i kommunedirektøren si leiargruppe i Sunnfjord kommune er no på plass. Åge Stafsnes vert tilsett som kommunalsjef for skule, Kristine Steindal kommunalsjef for barnehage og Hilde Bjørkum kommunalsjef for kultur og idrett. 

Lise Mari Haugen blir assisterande kommunedirektør i Sunnfjord kommune. Ho er ein av ti leiarar som no er plukka ut til å leie den nye kommunen. 

Olve Grotle

Namnet på den nye kommunen skal vere Sunnfjord. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har tatt avgjerd om kommunenamn og kunngjeringa kom 19. desember 2017.

Fellesnemnda vedtok samrøystes 13. desember 2017 at Ole John Østenstad blir rådmann i ny kommune i indre Sunnfjord. 

Torsdag 8. juni 2017 vedtok Stortinget at Naustdal, Gaular, Jølster og Førde skal slåast saman frå 1. januar 2020. I kommunevalet hausten 2019 vert det nye kommunestyret på 45 valt.

Som kjent har dei fire kommunane Naustdal, Gaular, Jølster og Førde gjort gjensidige vedtak om å slå seg saman. Følg med på vegen mot ein ny kommune på nettsida prosjektsunnfjord.no eller på facebook-sida indre Sunnfjord

Som kjent har dei fire kommunane Naustdal, Gaular, Jølster og Førde gjort gjensidige vedtak om å slå seg saman. Prosessen er godt i gang, og viktige avgjerder skal fattast i tida framover. 

Fylkesmann Anne Karin Hamre hadde måndag 19. september 2016 med seg gratulasjonskake for å feire ny storkommune i indre Sunnfjord. Ordførarane var invitert til kakefest. Frå venstre: Olve Grotle (Førde), Oddmund Klakegg (Jølster), Anne Karin Hamre, Mathias Råheim (Gaular) og Håkon Myrvang (Naustdal).  

Kommunane Jølster, Naustdal, Gaular og Førde har gjort vedtak om samanslåing til ein ny kommune i indre Sunnfjord. Den nye kommunen skal vere i drift frå 1. januar 2020.