Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Sist endra 09.11.2016
Publisert 01.07.2019

Frå 12. august kan du førehandsrøyste på servicetorget i Førde rådhus. Du treng ikkje ta med deg valkort for å røyste, men det går raskare om du gjer det. Legitimasjon må du ha med!

Publisert 06.07.2019

Planutvalet i Førde kommune har gjort vedtak om å sende detaljregulering for Del av sentrum søraust til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12-10.

Publisert 06.07.2019

Planutvalet i Førde kommune har gjort vedtak om å sende detaljregulering for Flomstunet til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12-10.

Publisert 03.07.2019

Endring av planen gjeld tidlegare byggeområde BKB3 i sørvest ved Jølstra. Planframlegget legg til rette for oppføring av ny blokk for bustad og kontor med maksimal byggehøgde på 20 m (5 etasjar) på gbnr 21/466.

Publisert 28.06.2019

Det vert varsla om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan Hornnesvegen 3642, g/bnr. 21/297, 22/90, 22/62, 22/244 og 22/56, jf. § 12-8 i plan- og bygningslova.

Publisert 28.06.2019

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av «detaljreguleringsplan for Angedalsvegen 6, gbnr. 22/237» i Førde kommune.

Publisert 24.06.2019

Planutvalet har i møte 13. juni 2019 vedteke å legge forslag til detaljregulering for Leirdalen - del av gbnr. 61/41 ut til høyring og offentleg ettersyn.

 

Publisert 22.06.2019

Planutvalet vedtok i møte 13. juni 2019 å legge planforslaget Detaljreguleringsplan Fv. 481 Angedalsvegen del 1 ut på høyring. Fristen for å gi innspel er 3. september 2019. Illustrasjon: Normalprofil for Angedalsvegen. 

Publisert 22.06.2019

Planutvalet vedtok i møte 13. juni 2019 å legge planforslaget Detaljregulering E39 Fjellvegen - Hafstadvegen ut på høyring. Fristen for å gi innspel er 3. september 2019. Illustrasjon: Multiconsult

Publisert 22.06.2019

Planutvalet vedtok i møte 13. juni 2019 å legge planforslaget for Klettatunnelen ut på høyring. Fristen for å gi innspel er 3. september 2019. Det blir invitert til ope møte om planforlaget 25. juni på Førde rådhus. Illustrasjon: Statens vegvesen

Fann du det du leitte etter?