Bustadtilskot frå Husbanken

Bustadtilskot kan saman med startlån medvirke til at husstandar med svak økonomi kan skaffe seg og bli buande i nøkterne og godt eigna bustader. Bustadtilskot kan og nyttast til tilpassing i bustad når nokon i husstanden har nedsett funksjonsevne.

Privat hus i FørdePrivat hus i Førde Oskar Andersen

For å søkje om bustadtilskot kan du ta kontakt med Servicetorget. Der vil du få hjelp og rettleiing til utfylling av søknadsskjema og innhenting av naudsynte vedlegg.

Publisert av Kirsten Sunde. Ansvarleg Servicetorget. Sist endra 22.11.2013
Tilbake
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
kontaktperson
Kontaktperson når det gjeld Husbanken sin finansieringsordning
Telefon :
57 72 20 00
Tittel :
konsulent
Bunnhjørne
Hovudside (1)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no