Fysio- og ergoterapi

Vi har fire fysioterapeutar og ein ergoterapeut som alle arbeider med menneske i ulike aldersgruppe, som grunna sjukdom, skade eller funksjonsvanskar treng hjelp. Vi held til på Førde Helsetun. 

Førde helsetun Hovudoppgåver

 • Kartlegging og opptrening
 • Vurdering, tilpassing og oppfølging av hjelpemiddel
 • Habiliteringsoppgåver knytt til barn og unge.
 • Rehabiliteringsoppgåver knytt til vaksne og eldre
 • Rettleiing av brukarar, pårørande eller anna personell
 • Bustadtilpassing
 • Treningsgrupper for eldre

Kontaktinformasjon:

 • Linda Rusken Santistevan (ergoterapeut): Tlf: 57 82 88 68/ 948 06 251
 • Turid Grimeland (fysioterapeut): Tlf: 57 82 88 66/ 970 53 198
 • Bjørg Marifjæren (fysioterapeut): Tlf: 57 82 88 69/ 415 66 548
 • Elisabeth Jørgensen Verås (fysioterapeut): Tlf: 57 72 21 38/ 958 30 921

Vi samarbeidar med

Fysio- og ergoterapitenesta samarbeider med dei privatpraktiserande fysioterapeutane i Førde.

Fordelinga er i hovudsak slik at dei som kan gå til privatpraktiserande fysioterapeut, må gjere dette, medan kommunal teneste har ansvar for dei som treng oppfølging i heimen, eller i barnehage/skule og på institusjon.
 

> Sjå kven som er privatpraktiserande fysioterapeutar i Førde

Publisert av Marita Brandsøy Lystad. Sist endra 30.04.2015 av Marit Kleiven

Kontakt

Fagansvarleg
 • Tlf: 57 72 21 39
 • Mob: 95 22 34 24
 • E-post:  
Ergoterapeut
 • Tlf: 57 82 88 68
 • Mob: 94 80 62 51
 • E-post:  
Tenesteeining (1)

Snarvegar

 
 
padlock