Oversikt over tilsette


Stab og støtte, leiarar

Ansatte i avdelingen Stab og støtte, leiarar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar for rekneskap og skatt 57 61 26 84 909 53 559
Terje  Guddal
Leiar for fagutvikling og koordinering 57 61 26 50 936 74 106
Øystein Høyvik
Leiar for SYS IKT 992 38 238
Åge  Klausen
Personalsjef og leiar for personal- og serviceeininga 57 61 27 06 910 01 040
Jan Birger Moe

Snarvegar