Oversikt over tilsette


Tekniske einingar, leiarar

Ansatte i avdelingen Tekniske einingar, leiarar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar forvaltning, drift og vedlikehald 57 61 27 82 996 49 962
Kari Aase
Leiar byggesak og arealforvaltning 57 61 27 15 414 76 710
Odd Harry Strømsli
Brannsjef og leiar for teknisk drift 57 61 28 21 959 89 601
Bernhard Øberg

Snarvegar