Oversikt over tilsette


Skular, rektorar

Ansatte i avdelingen Skular, rektorar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Frøysland skule 57 72 44 24
Lilly Grøneng
Rektor Førde ungdomsskule 57 72 19 72 958 71 487
Hallgeir Hamre
Rektor Slåtten skule 57 83 45 02 915 42 562
Turid Irene Hatlem
Rektor Sunde skule 57 82 87 30 957 43 593
Anne K. Finsveen  Midtbø
Rektor Holsen skule 57 72 44 27
Synneve Bruheim Reiakvam
Rektor Flatene skule og Karstad skule 57 72 08 20

 

 

Rektor Halbrend skule 57 82 87 40 958 15 569
Rektor Førde barneskule 57 72 10 82

Snarvegar