Oversikt over tilsette


Barnehagar, leiarar

Ansatte i avdelingen Barnehagar, leiarar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar Slåttebakkane barnehage 57 72 44 45
Gudbjørg Gunnarsdottir
Leiar Solsida barnehage 971 91 155
Elin Hagen
Leiar Vie barnehage 57 61 28 36
Leiar Hatlehaugen barnehage 57 72 58 11
Leiar Ytre Hafstad barnehage 904 77 660
Leiar Nærleiken barnehage 916 90 359
Leiar Halbrend barnehage 57 61 28 49
Leiar Tusenfryd barnehage 57 82 04 25
Elin Røyseth
Konstituert leiar Sunde barnehage 57 82 87 21 975 83 593
Leiar Vieåsen barnehage 57 82 04 58
Sissel Elin Årdal

Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar barneverntenesta for Gaular og Førde kommune 57 61 27 37 952 23 430

Einingsleiar barnevern

Ove Mjåtveit
57 72 21 30
Fagleiar barnevern 57 72 21 30

Bu- og avlastingstenesta

Ansatte i avdelingen Bu- og avlastingstenesta
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar bu- og avlastingstenesta 901 50 161
Harald Bjarte Reite

Byggesak og arealforvaltning

Ansatte i avdelingen Byggesak og arealforvaltning
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Byplanleggar 57 61 27 21 994 71 748
Ingeniør 57 61 27 18
Ingeniør 57 61 27 29
Sakshandsamar på byggesaker
Arealplanleggar 57 61 27 17

Arealplanleggar

Arealplanleggar 57 61 27 16
Arealplanleggar
Oppmålingsingeniør 57 61 27 25
Fagkonsulent 57 61 27 24
Fagkonsulent jord
Ola Kvaal
Prosjektleiar for Førdepakken 57 82 87 80
Ingeniør 57 61 27 36
Rådgjevar 57 61 27 31 900 51 615
Ingeniør 57 61 27 26
Ingeniør
Jan-Inge Seljevoll
Rådgjevar 57 61 27 23 905 33 509

Viltforvaltning, skogbruk, delingssaker

Oddbjørn Sellevoll
Leiar byggesak og arealforvaltning 57 61 27 15

Leiar byggesak og arealforvaltning

Odd Harry Strømsli
Ingeniør 57 61 28 19

Sakshandsamar på byggesak

Dagsenteret

Ansatte i avdelingen Dagsenteret
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Dagtilbod for demente 57 82 88 24
Arbeidsleiar dagsenteret 57 02 12 65

Fagutvikling og koordinering

Ansatte i avdelingen Fagutvikling og koordinering
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleiar 928 72 797
Kjell Olav Bondevik
Kommuneoverlege/Legevaktsjef SYS-IKL 905 12 933 905 12 933
Øystein Furnes
Førstekonsulent 57 61 26 52

Førstekonsulent

Leiar for fagutvikling og koordinering 57 61 26 50 936 74 106

Leiar ved fagutvikling og koordinering

Øystein Høyvik
Utviklingskoordinator helse og omsorg 57 61 26 59 909 80 067
Controller 57 61 26 62 918 19 568
Steffen Jonstad
Utviklingsrettleiar Sunnfjord 57 61 26 79 907 24 769
Kommuneadvokat 57 61 26 51
Rådgjevar 57 61 26 58
Marit Kleiven
Utviklingskoordinator 57 72 21 38 473 67 111
Annette Eri Norevik
Utviklingskoordinator 57 61 26 80 971 90 035
Liselotte  Norman
Folkehelsekoordinator og prosjektleiar for Sykkelbyen Førde 57 61 26 61 960 13 776

Folkehelsekoordinator og prosjektleiar for Sykkelbyen Førde

Arbeidsleiar 57 61 26 54 415 26 416
Marta Strandos
Utviklingskoordinator 57 61 27 69
Utviklingskoordinator 996 10 534

Klikk for stort bilete

Toril Marie Terum
Kreftkoordinator 57 61 28 18 948 24 254
Berit Ullebust
Utviklingskoordinator 57 61 26 56

Utviklingskoordinator

Utviklingskoordinator for barn og unge innanfor helse 57 61 57 50 953 05 940

Lillian Vassbotten - Klikk for stort bilete

FDV

Ansatte i avdelingen FDV
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar forvaltning, drift og vedlikehald 57 61 27 82 996 49 962
Kari Aase
Vaktmeister bustad 969 49 206
Vaktmeister Førdehuset 917 84 808
Vaktmeister Førde ungdomsskule 478 36 142
Banemeister
Vaktmeister Slåtten skule 478 36 144
Vaktmeister Sunde skule 901 97 224
Vaktmeister Halbrend skule 478 36 140
Vaktmeister Førdehuset 952 41 573
Vaktmeister Flatene skule 478 36 143
Vaktmeister Førde rådhus 57 61 27 77 917 02 210
Konsulent 57 61 27 33
Konsulent
Laila Anita Ramstad
Vaktmeister Førde barneskule 478 36 141
Fagleiar reinhald 57 61 27 34 478 36 146
Leiande vaktmeister 480 82 034
Vaktmeister Førdehuset 970 60 599

Førde kulturskule

Ansatte i avdelingen Førde kulturskule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor på Førde kulturskule 57 61 28 10 415 05 970
Trude Skarvatun

Førde Norsksenter

Ansatte i avdelingen Førde Norsksenter
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 918 32 672
Leiar Førde norsksenter 57 72 10 32 415 52 135
Aud Sletteland Soleim
Assisterande leiar 57 72 10 33

Førde Norsksenter - Førde Norsksenter, leiar

Ansatte i avdelingen Førde Norsksenter, leiar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar Førde norsksenter 57 72 10 32 415 52 135
Aud Sletteland Soleim

Førde ressurssenter

Ansatte i avdelingen Førde ressurssenter
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Arbeidsleiar Blomereina 950 02 195
476 88 025
Fagleiar 488 66 167
Arbeidsleiar 482 02 483
Konsulent 908 11 667
Leiar Førde ressurssenter 57 72 10 50 482 26 071
Lena Sørensen
Frisklivskoordinator 476 88 025
Leiar Førde Frivilligsentral 476 88 025
Kari Valle

Førdehuset

Ansatte i avdelingen Førdehuset
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar kultureininga 57 61 27 62 971 21 400
Johan Bengtsson
Teknisk konsulent 57 61 27 66 971 96 913
Skrivarløa 970 05 293
Ungdomsleiar/Skrivarløa 57 61 27 67 948 18 440
Sekretær, bibliotek 57 61 27 76
Idrettskonsulent 57 61 27 63 915 56 326
Assistent, bibliotek 57 61 27 75
Bibliotekar 57 61 27 72
Førstekonsulent bibliotek 57 61 26 81
Sekretær 57 61 28 16
57 72 19 00
Biblioteksjef 57 72 19 09 979 98 980
Marknadskonsulent 57 61 28 31 915 15 912
Kinokonsulent 57 61 27 65 957 45 617
Sekretær 57 61 28 15

Heimetenesta

Ansatte i avdelingen Heimetenesta
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleiar 57 02 12 64
57 02 12 70
Konsulent 57 02 12 70
Fagleiar 57 02 12 63
Fagleiar 477 18 397
Syn- og hørselkontakt 57 02 12 70 970 53 166
Vaktmeister 957 06 080
Leiar heimetenesta 57 02 12 70 915 47 838
Camilla Lovise Elvebakk  Stein
Fagleiar 57 02 12 70 959 65 098

Helse- og sosial, leiarar

Ansatte i avdelingen Helse- og sosial, leiarar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar Tildelingseininga 57 61 27 87 959 51 766
Leiar NAV 55 55 33 33
Leiar korttidseininga på Førde helsetun 479 70 742 959 89 604
Gunn Beathe Kapstad Bruland
Leiar psykiatritenesta 57 02 12 94 479 06 003
Tore Eide
Leiar lege- og rehabiliteringstenesta 57 72 21 50
Leiar kjøkkentenesta på Førde helsetun 57 82 88 12 992 66 657
Aud Karin Gyring
Leiar skjerma eining på Førde helsetun 57 02 12 83 474 67 361
Gunnvor Solheim Hjelkrem
Leiar langtidseininga på Førde helsetun 57 02 12 82 990 84 361

Leiar langtidseininga på Førde helsetun

Leiar Førde helsestasjon 57 61 26 60 975 05 792
Magni Håvardstun
Leiar barneverntenesta for Gaular og Førde kommune 57 61 27 37 952 23 430
Ove Mjåtveit
Leiar bu- og avlastingstenesta 901 50 161
Harald Bjarte Reite
Leiar heimetenesta 57 02 12 70 915 47 838
Camilla Lovise Elvebakk Stein
Leiar Førde ressurssenter 57 72 10 50 482 26 071
Lena Sørensen
Leiar bu- og miljøtenesta 948 09 065

Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar Førde helsestasjon 57 61 26 60 975 05 792

Leiar Helsestasjonen

57 72 21 30

Helsetunet

Ansatte i avdelingen Helsetunet
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar, Helsetunet korttidseining 479 70 742 959 89 604

Gunn Beate Kapstad Bruland, leiar korttisdeininga Førde helsetun - Klikk for stort bileteLeiar Helsetunet korttidseining

Leiar, Helsetunet kjøkkentenesta 57 82 88 12
Aud Karin Gyring
Leiar på Førde helsetun si langtidseining 57 02 12 82 990 84 361

Leiar på Førde helsetun si langtidseining

Vakttelefon 959 89 604
Vakttelefon 915 33 988
Konstituert leiar, langtidseininga Førde helsetun 57 02 12 85 959 89 604
Konstituert leiar, Helsetunet skjerma eining 57 02 12 85 959 89 604
Vakttelefon 474 67 412
Fagleiar, skjerma eining 954 75 059

Helsetunet - Demensteam

Ansatte i avdelingen Demensteam
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
414 52 066

Kultur, leiarar

Ansatte i avdelingen Kultur, leiarar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar kultureininga 57 61 27 62 971 21 400
Johan Bengtsson
Rektor Førde kulturskule 57 61 28 10 415 05 970
Trude Skarvatun

Legeteneste og rehabilitering

Ansatte i avdelingen Legeteneste og rehabilitering
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Langebruvegen 28 57 72 21 50
Leiar legeteneste og rehabilitering 57 72 21 50
Fellesnummer: 116 117 57 83 23 00

Legeteneste og rehabilitering - Fysio- og ergoterapitenesta

Ansatte i avdelingen Fysio- og ergoterapitenesta
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut 57 02 12 72 481 67 200
Psykomotorisk fysioterapeut 57 02 12 75 474 88 356
Fysioterapeut 57 02 12 74 970 53 198
Ergoterapeut 57 02 12 79 948 06 251
Fagleiar/fysioterapeut 57 02 12 77 952 23 424
Fysioterapeut 57 02 12 73 415 66 548
Vaktmeister hjelpemiddel 57 02 12 70
Fysioterapeut 57 02 12 78 958 30 921
Turnusfysioterapeut 57 02 12 76 474 88 361

Lønningskontoret

Ansatte i avdelingen Lønningskontoret
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Førstekonsulent 57 61 26 95
Konsulent 57 61 26 96
Konsulent 57 61 27 12
Førstekonsulent 57 61 26 94
Førstekonsulent 57 61 26 97

NAV Førde

Ansatte i avdelingen NAV Førde
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
55 55 33 33

Ordførar

Ansatte i avdelingen Ordførar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar 57 61 27 00 952 07 929

Ordførar

Olve Grotle

Personal- og serviceeininga

Ansatte i avdelingen Personal- og serviceeininga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeidar 57 61 26 72
57 72 20 00

Kontakt oss gjerne via chat

Sekretær 57 61 26 74
Assistent 57 61 26 85
57 72 20 00
Konsulent 57 61 26 66
Barnehagekonsulent 57 61 26 65 974 60 841
Siv Gråberg
Konsulent 57 61 27 10
Konsulent 57 61 26 83
Rådgjevar 57 61 26 71
Konsulent 57 61 26 69
Sekretær 57 61 26 73
Konsulent 57 61 26 82
Personalsjef/leiar personal- og serviceeininga 57 61 27 06

Personalsjef/leiar for personal- og serviceeininga

Jan Birger Moe
Sakshandsamar 57 61 26 57
Konsulent 57 61 26 63
Dagun Indrebø Muri
Sakshandsamar 57 61 26 77

Rettleier og gjev informasjon om alle kommunale tenester. adr. Hafstadvegen 42.

Marit Solheim
Arbeidsleiar arkiv 57 61 26 75
Arbeidsleiar Servicetorget 57 61 26 78
Konsulent 57 61 27 73

PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 82 93 00

PPT - PPT, leiar

Ansatte i avdelingen PPT, leiar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar PPT 57 82 93 00
Asbjørn Knapstad

Psykiatritenesta

Ansatte i avdelingen Psykiatritenesta
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar psykiatritenesta 57 02 12 94 479 06 003
Tore Eide
Utekontakt 415 30 913

Rekneskap

Ansatte i avdelingen Rekneskap
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Førstekonsulent 57 61 26 89
Konsulent 57 61 27 08
Leiar rekneskap og skatt 57 61 26 84

Leiar for eininga rekneskap og skatt

Terje Guddal
Saksbehandlar 57 61 26 90
Konsulent 57 61 28 08
Saksbehandlar 57 61 26 87
Saksbehandlar 57 61 26 92
Førstekonsulent 57 61 27 78
Førstekonsulent 57 61 26 91

Rådmann og kommualsjefar

Ansatte i avdelingen Rådmann og kommualsjefar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef for helse- og omsorg 57 61 27 02 970 10 770

Kommunalsjefen har hovudansvaret for helse- og sosial tilbodet i kommunen

Kurt Even Andersen
Kommunalsjef kultur og idrett Sunnfjord kommune 57 61 27 07 909 19 933
Konstituert rådmann fram til 1. januar 2020 57 61 27 04 934 22 461

Konstituert rådmann fram til 1. januar 2020

Lise Mari Haugen
Kommunalsjef skule Sunnfjord kommune 57 72 08 21 911 52 211
Åge Stafsnes
Kommunalsjef for skular og barnehagar 57 61 27 03 992 32 021

Kommunalsjefen har hovudansvar for skular og barnehagar i kommunen.

Helge Sæterdal
Kommunalsjef kultur, byggesak og areal, FDV 57 61 27 05 913 37 410

Kommunalsjef

Skatteoppkrevjar

Ansatte i avdelingen Skatteoppkrevjar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 57 61 28 09
Konsulent 57 61 26 99

Konsulent

Førstekonsulent 57 61 26 98

Konsulent

Konsulent 57 61 28 32
Førstekonsulent 57 61 27 14

Skular, rektorar

Ansatte i avdelingen Skular, rektorar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Frøysland skule 57 72 44 24
Lilly Grøneng
Rektor Førde ungdomsskule 57 72 19 72 958 71 487
Hallgeir Hamre
Rektor Slåtten skule 57 83 45 02 915 42 562
Turid Irene Hatlem
Rektor Sunde skule 57 82 87 30 957 43 593
Anne K. Finsveen Midtbø
Rektor Holsen skule 57 72 44 27
Synneve Bruheim Reiakvam
Rektor Flatene skule og Karstad skule 57 72 08 20

 

 

Rektor Halbrend skule 57 82 87 40 958 15 569
Rektor Førde barneskule 57 72 10 82

Stab og støtte, leiarar

Ansatte i avdelingen Stab og støtte, leiarar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar for rekneskap og skatt 57 61 26 84 909 53 559
Terje Guddal
Leiar for fagutvikling og koordinering 57 61 26 50 936 74 106
Øystein Høyvik
Leiar for SYS IKT 992 38 238
Åge Klausen
Personalsjef og leiar for personal- og serviceeininga 57 61 27 06 910 01 040
Jan Birger Moe

SYS IKT

Ansatte i avdelingen SYS IKT
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
957 33 733
Leiar for SYS IKT 992 38 238
Åge Klausen

Teknisk drift

Ansatte i avdelingen Teknisk drift
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
917 82 663
Fagarbeidar 930 38 295
Fagleiar beredskap 57 61 28 24 902 01 860

Fagleiar beredskap

Bjørn Atle Berge
906 09 545
Ingeniør 57 61 28 27 959 89 605

Ingeniør, fagansvar vatn/avløp

Magne Reidar Førde
959 89 614
Utrykningsleiar 902 01 864
Feiar 959 89 619

Feiar

Reinhold Hoffmann
Ingeniør 57 61 28 22 959 89 606
Arve Hornnes
958 92 925
Ingeniør 57 61 28 24 476 72 972

Ingeniør

Torill Anita Segtnan
Arbeidsleiar 902 01 863

Arbeidsleiar brann.

Arbeidsleiar 959 89 613

Arbeidsleiar

Vidar Solhaug
Branninspektør/tilsyn 57 83 45 11 458 70 345
911 33 200
Fagarbeider brann 902 01 862
Feiar 959 89 611
Rune Ytredal
Brannsjef og leiar for teknisk drift 57 61 28 21 959 89 601
Bernhard Øberg

Tekniske einingar, leiarar

Ansatte i avdelingen Tekniske einingar, leiarar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar forvaltning, drift og vedlikehald 57 61 27 82 996 49 962
Kari Aase
Leiar byggesak og arealforvaltning 57 61 27 15 414 76 710
Odd Harry Strømsli
Brannsjef og leiar for teknisk drift 57 61 28 21 959 89 601
Bernhard Øberg

Tildelingseininga

Ansatte i avdelingen Tildelingseininga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar for Tildelingseininga 57 61 27 87 959 51 766

Leiar for Tildelingseininga

Sakshandsamar 57 61 27 90
Sakshandsamar 57 61 27 88 917 63 796
Sakshandsamar 57 61 26 67 959 51 768
Bustadrettleiar 57 61 27 79 458 70 681

Snarvegar