Foredag med Birgitta Andersson -"Den gode kontakten"
Velkomen til inspiasjonskveld i Førdehuset Onsdag 25. april kl. 18.00
Foredrag med Birgitta Andersson
"Den gode kontakten"
Målgruppe: Alle.
Pris kr. 100,- inkl. kaffi og enkel servering.
Birgitta Andersson er musikkterapeut og kunts og uttrykksterapeut frå Musikkhøgskulen i Stockholm.
Musikk og utøvande kunstterapi, blir brukt innan eldreomsorg/demente for born og unge med relasjonsproblem, rehabilitering for menneske med varige skader, hjerneskadde og kreftpasientar. Terapi gjer det mogeleg å lindre smerte, og får fram skjulte ressursar hjå menneske.
Dato : 16.04.2012 - 25.04.2012
Tid : 18:00 - 20:00
Stad : Førdehuset - Festsalen
Meir informasjon :

Snarvegar

 
 
Login for redigering